Het medicatieveiligheidsplatform voor zorgverleners

Het medicatieveiligheidsplatform voor zorgverleners

Dna testen


DNA testen die uw patiënt ondersteunen

  • De nieuwste whole genome array van Thermo Fisher
  • Rapportages die betere behandeling en / of diagnose ondersteunt.
  • Inhoudelijk en overzichtelijk rapport met werkingsmechanismen voor zorgverleners.
  • Parameters gerangschikt voor beslisondersteuning
  • Overzichtelijk en begrijpelijk rapport voor de patiënt.
  • Bekijk de resultaten in een browser of een meamedica | pro desktop applicatie.

Ook goed om te weten...

  • Moderne technologie met moderne beveiliging!
  • De DNA gegevens zijn van de patiënt! De patiënt beheert zelf de toestemmingen tot inzage.
  • Geregistreerde apotheek met een streven naar de hoogste kwaliteit die hoort bij deze rol als zorgverlener.
Meest uitgebreide medicijnpaspoort
Van 28 genen die een rol hebben bij de verwerking van medicijnen wordt de activiteit bepaald

Hoge nauwkeurigheid
Een zorgverlener kan aan de hand van de uitslagen doseringen optimaliseren

Duidelijke rapportage per gen

Per medicijn weergave van betrokken genen
Personal medicine
Analyse van meer dan 15.000 bruikbare varianten van 59 genen die verband houden met mogelijke ernstige gezondheidsproblemen.

Naar de richtlijnen van de American College of Medical Genetics (ACMG).

Voorbeelden zijn:
- hart- en vaatziekten;
- familiaire hypercholesterolemie;
- borstkanker;
- diverse soorten darmkanker

Actionable diseases
Het menselijke HLA-complex bevat genen die de immuunfunctie regelen. Bij orgaantransplantaties wordt hiermee bijvoorbeeld een zo goed mogelijke ‘fit’ gezocht.

Ook wordt het in verband gebracht met risico’s op verschillende aandoeningen.

Deze rapportage bevat tevens meerdere genen die door vermindering van de antivirale afweer in verband worden gebracht met een ernstiger verloop van COVID.
Immuunsysteem
Binnenkort!

Welk risico loopt het nageslacht op een erfelijke ziekte?
Ook als iemand kerngezond is kan men toch drager zijn van een ernstige genetische ziekte. Deze rapportage geeft het theoretische risico op een ernstige genetische ziekte voordat de zwangerschap begint.

Duidelijke uitleg over betekenis van de uitslag

Betrokken aandoeningen: in ontwikkeling
Dragerschapstest