Farmacogenetica voor zorgverleners

English Nederlands

Farmacogenetica voor zorgverleners

Onze specialisten

Bij meamedicapro.com heeft eerlijke en onafhankelijke informatie de hoogste prioriteit. We doen ons uiterste best om dat voor onze bezoekers voor elkaar te krijgen en zoeken daarom samenwerkingen met gedreven mensen die inhoudelijk veel te bieden hebben en bij voorkeur ook net even wat anders naar de wereld kijken.

Dit levert waardevolle inhoud, samenwerkingen en modules op die iets extra’s te bieden hebben.

We stellen graag onze specialisten aan jullie voor:

Mw. drs. Wendela Wessels

Apotheker en oprichtster van mijnmedicijn.nl

Mw. drs. Wendela Wessels

Ze begon aan de studie Farmacie zonder grote verwachtingen maar binnen 3 maanden had de organische benadering haar volledig in de greep. Het bleek een fantastische studie met veel diepgang. Het afstudeerproject week echter iets af van de harde inhoudelijke blik door zich te richten op de belevingswereld van antidepressiva-gebruikers. De basis voor mijnmedicijn.nl is toen gelegd.
Na haar eerste banen viel het haar op dat de tijd van haar mede-zorgverleners in beslag werden genomen door processen, maar dat er naar de informatie die de patiënt vergaart vaak niet goed geluisterd werd. In diezelfde periode werd haar vader ziek wat na enkele jaren leidde tot zijn overlijden. Zijn - in de jaren - opgebouwde scepsis voor de juistheid van een diagnose en daarop volgende behandelingen zorgde voor een situatie met minimale medische begeleiding. Het zelf vrijelijk kunnen duiden of controleren van een diagnose en het leren omgaan ermee vanuit ervaringen van anderen behoorde toen nog niet tot de mogelijkheden.


mijnmedicijn.nl was de eerste stap in die richting. Iedereen bouwt immers kennis op over zijn eigen aandoening en gevoeligheden. Niet iedereen zal hetzelfde meemaken en het delen van ervaringen ontwikkelde zich tot een waardevolle database aan vergelijkingsmateriaal.
Dat je met jouw verhaal een ander kan helpen in herkenning van symptomen of oorzaken is erg krachtig. Die praktische kennis, gecombineerd met resultaten uit onderzoek, gaan erg waardevol zijn in de herkenning van patronen en mogelijk ook vroeg-detectie van aandoeningen.


Omdat er voor deze benadering grote hoeveelheden praktische kennis verzameld dient te worden was internationalisatie van begin af aan de insteek. Hierdoor is het platform nu in 12 landen beschikbaar, in 7 verschillende talen. Het doel was en is nog steeds het ondersteunen van de patiënt bij zijn persoonlijke medische keuzes. De mogelijkheden die het platform de bezoekers biedt breidt zich nog steeds uit: het startte met het delen van ervaringen met medicijnen. Ook voor tandartsen is een module ontwikkeld die inzicht geeft welke aandoeningen en medicatie effecten hebben in het hoofd-hals gebied. En de laatste toevoeging is de mogelijkheid om zelf te kunnen bepalen welk effect DNA speelt bij het ontstaan van bijwerkingen. Maar hier houdt het zeker niet op...

Prof. dr. Frederik R. Rozema

MKA-chirurg, hoogleraar Orale Geneeskunde Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, hoofd vakgroep Orale Geneeskunde

Prof. dr. Frederik R. Rozema

Sinds 2012 werkzaam bij ACTA/Amsterdam UMC alwaar hij onderzoekers begeleid binnen het relatief nieuwe onderwerp ‘Medisch tandheelkundige interacties’ waarbij de relatie tussen mondgezondheid en algemene gezondheid en vice versa centraal staat. Het onderzoeksgebied verenigt bij uitstek multidisciplinaire kennis.
Daarnaast is hij mede-opleider en als MKA-chirurg werkzaam.

Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar

Ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog, hoogleraar Klinische Farmacie aan de faculteit Geneeskunde van de Leidse Universiteit, hoofd van de afdeling Klinische Farmacie & Toxicologie in het LUMC, lid van het College Ter Beoordeling van Geneesmiddelen, oprichter van de nieuwe master Farmacie aan het LUMC

Prof. dr. Henk-Jan Guchelaar

Sinds 2003 werkzaam bij het LUMC, en sinds 2008 tevens hoogleraar bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, heeft hij al veel onderzoekers begeleid binnen het onderwerp 'Personalised Therapeutics', waarbij de interindividuele variabiliteit van geneesmiddelrespons wordt onderzocht.
Als oprichter van het Leiden Network for Personalised Therapeutics wordt het onderzoek naar Personalised Medicine verder verdiept en verbreed, met de nadruk op multi-disciplinaire expertise en patiënt-georienteerde onderzoeksactiviteiten.
Inmiddels is hij (co-) auteur van meer dan 575 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

dr. Tahar van der Straaten

Moleculair Bioloog

dr. Tahar van der Straaten

Zijn interesse voor DNA technieken en genetica is ontstaan door een stage opdracht Gentherapie voor Cystic Fibrosis. Deze stage was onderdeel van een analisten opleiding in Eindhoven die is afgerond in 1992. Daarna is Tahar bijna 25 jaar in het LUMC werkzaam geweest op verschillende afdelingen. Eerst als moleculair biologisch analist, later als postdoc bij de apotheek van het LUMC (bij Prof. Henk-Jan Guchelaar) toen de kans zich voordeed om zijn onderzoek bij Infectieziekten voort te zetten als promovendus.
Na zijn promotie in 2004 heeft hij bij de apotheek de nieuwe onderzoekslijn farmacogenetica vorm gegeven wat betreft inrichting van het laboratorium. Als labmanager heeft hij bijgedragen aan vele onderzoeken wat geleid heeft tot meer dan 80 publicaties. Het laboratorium was zodanig ingericht dat farmacogenetische bepalingen ten behoeve van patientenzorg mogelijk was. Routine matig werden de laatste jaren DNA van specifieke patiënten bekeken op variaties in het DNA waarop medicatie gebaseerd werd.
In 2017 heeft hij het LUMC verlaten en is hij bij het Nederlands Instituut voor FarmacoGenetisch Onderzoek (NIFGO) gaan werken. Daarnaast is hij tevens voor ThermoFischer Scientific werkzaam als applicatie scientist van micro-arrays. Micro-arrays zijn DNA en RNA testen waar wel 1 miljoen varianten mee aan te tonen zijn. Het zwaartepunt in zijn baan bij Thermo Fisher ligt in training aan laboratoria waar men onderzoek doet naar veel genetische variaties, zowel in Nederland als in het buitenland.
De samenwerking met Mijnmedicijn heeft zijn bijzondere interesse omdat mijnmedicijn een platform is waar patiënten hun ervaringen met medicijnen kunnen delen aan anderen. Door gebruik te maken van genetische informatie kan een arts medicatie aanpassen en als de patiënt hier voordeel mee heeft, kan de patiënt dat delen via mijnmedicijn waardoor meer mensen profijt kunnen hebben van een DNA paspoort.
Zijn ideaalbeeld is dat iedereen een gezonder leven kan leiden met de kennis van zijn/haar DNA.

W.M.H. (Willem) Rademacher

MKA chirurg i.o. aan het Amsterdam UMC

Willem Rademacher

Willem Rademacher is MKA-chirurg in opleiding bij de afdeling MKA-chirurgie van het AUMC, locatie AMC. Hij was docent en promovendus van de afdeling Orale Geneeskunde (MTI) aan het ACTA. Hier verzorgde hij masteronderwijs over de invloeden van medische co-morbiditeit en geneesmiddelen op de tandheelkundige gezondheid en vice versa. Het onderwerp van zijn promotieonderzoek betreft veiligheid van geneesmiddelengebruik en de consequenties van deze middelen voor de tandheelkundige gezondheid en behandeling. In die context was hij de bedenker van de MTI-scanner.

Rineke Gordijn

Masterstudent Farmacie aan het LUMC, Leiden Universiteit

Rineke Gordijn

Praten over seksuele problemen blijkt nog vaak een taboe. Seksoloog-urologen dr. Henk Elzevier en dr. Melianthe Nicolai doen daar al jaren onderzoek naar. Niet alleen de patiënt kan het een lastig onderwerp vinden, ook veel artsen durven het onderwerp 'seks' niet op tafel te brengen. Terwijl we weten dat het seksleven een belangrijk onderdeel is van de kwaliteit van leven van een persoon en dat ziekte en medicatie dit kunnen beïnvloeden.
Hoe kunnen we deze personen helpen? Bij welke patiënten is de kans het grootste dat zij problemen ervaren door hun medicatie? Wat kan de apotheker voor hun betekenen?
De hulp van de apothekers en onderzoekers dr. Martina Teichert en prof. dr. Henk-Jan Guchelaar en masterstudent Rineke Gordijn is ingeroepen om samen de grootte van het probleem te onderzoeken en oplossingen te bedenken. Om onderzoek te doen naar zo'n gevoelig onderwerp zijn de ervaringen van personen die met seksuele problemen kampen vanwege hun ziekte of medicatie ontzettend belangrijk. De onderzoeksgroep kan door samenwerking met mijnmedicijn.nl veel te weten komen over de ervaringen met en verwachtingen over seksuele bijwerkingen van medicatie.