Farmacogenetica voor zorgverleners

English Nederlands

Farmacogenetica voor zorgverleners

Informatie over DNA


Ernstige bijwerkingen van medicijnen nemen met 30 procent af als de dosering wordt afgestemd op het dna van patiënten. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het is voor het eerst dat is aangetoond dat voorschrijven op basis van een dna-profiel ook echt effect heeft.
"Het bewijs is geleverd, dit is echt een doorbraak", aldus hoogleraar klinische farmacie Henk-Jan Guchelaar, een van de auteurs van de studie. Bijna 7000 mensen uit zeven Europese landen deden mee. De gebruikte medicijnen waren bedoeld voor de behandeling van onder meer kanker, hart- en vaataandoeningen en psychische klachten.
Wereldwijd heeft een groot deel van de bevolking een afwijkende activiteit van de leverenzymen CYP2D6 of CYP2C19, die betrokken zijn bij de metabolisatie van bepaalde geneesmiddelen. Dat blijkt uit een meta-analyse van Anne Koopmans en collega’s.
Volgens een nieuw onderzoek van de University of East Anglia (UEA) in samenwerking met de Universiteit Leiden (Nederland), zouden jaarlijks vier miljoen Britse patiënten baat kunnen hebben bij het afnemen van een genetische test voor de start van de behandeling met veelvoorkomende medicijnen.
Onderzoekers onderzochten 56 veelvoorkomende geneesmiddelen die in 2019 waren voorgeschreven en ontdekten dat bij meer dan 20% een arts of apotheker de mogelijkheid had om actie te ondernemen volgens internationale farmacogenetische richtlijnen.