Farmacogenetica voor zorgverleners

English Nederlands

Farmacogenetica voor zorgverleners

Over meamedicapro.com

meamedica|pro is een onderdeel van de apotheek Insight Pharma Services BV. Alle producten en websites van deze apotheek zijn onafhankelijk van aard en worden niet gesponsord door een farmaceutische industrie of een zorgverzekeraar. De apotheek staat onder leiding van een BIG-geregistreerde apotheker.

meamedica|pro is een product voor zorgverleners en is beschikbaar als een webmodule. Het zal binnenkort ook beschikbaar zijn als windows desktop applicatie.

meamedica|pro brengt een samenwerking to stand tussen de patiënt en de zorgverlener waarmee u per patiënt inzage verkrijgt in:

  • DNA testuitslagen
  • medicijngebruik
  • aandoeningen
  • allergieën

De DNA module combineert bovendien de resultaten van de genetische test met het medicijngebruik, zo is eenvoudig en duidelijk weergegeven hoe de medicatie past bij het DNA profiel. Ook kan er eenvoudig gezocht worden naar alternatieve medicatie met directe weergave van de activiteit van de betrokken genen.

U krijgt bovendien ook:

  • achtergronden over DNA en de rol van (farmaco)genetische testen
  • achtergronden over werkingsmechanismen en metabolisatie van medicijnen die veelvuldig in de DNA module worden geraadpleegd
  • per medicijn direct toegang tot het Farmacotherapeutisch Kompas
  • indien gewenst, anamneses om te laten invullen door uw patiënt

De samenwerking met de patiënt is ten alle tijden afhankelijk van de patiënt, aangezien hij /zij eigenaar is van zijn informatie en toestemmingen kan toevoegen of intrekken.

Insight Pharma Services BV

Postbus 1534
3800 BM Amersfoort
Nederland
agb: 02010869
kvk: 30231055
btw: NL8186.31.430.B01
info@meamedicapro.com